Arkusze kalkulacyjne i edytory tekstów w pracy biurowej

Ilość godzin: 105

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zasad organizacji pracy biurowej ze szczególnym uwzględnieniem obsługi komputera

Prowadzący szkolenie: Marcin Michnowicz

Ramowy program:

 • Charakterystyka zawodu pracownika biurowego oraz organizacja pracy biurowej
 • Obsługa interesantów
 • Redagowanie pism
 • Korespondencja biurowa
 • Instrukcja kancelaryjna. Systemy kancelaryjne
 • Organizacja obiegu korespondencji
 • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji biurowej
 • Organizowanie spotkań służbowych
 • Tworzenie dokumentów tekstowych
 • Arkusze kalkulacyjne

Efekty kształcenia

 • zna zasady organizacji pracy biura lub sekretariatu
 • zna zasady obsługi klienta zgodnie z obowiązującymi standardami
 • zna zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
 • zna klasyfikację pism, zasady układu graficznego pism i redagowania oraz formowania pism
 • sporządza różnego rodzaju pisma urzędowe z zastosowaniem techniki komputerowej
 • korzysta z podstawowych funkcji edytorów tekstu
 • posiada znajomość obsługi i poruszania się w arkuszu kalkulacyjnym oraz formatowania komórek

Efektywna praca zdalna z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi

Ilość godzin: 105

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy na stanowisku konsultanta telefonicznego, ze znajomością zasad sporządzania prowadzenia biura, sporządzania, korespondencji biurowej, handlowej itp.,

Prowadzący szkolenie: Marcin Michnowicz

Ramowy program szkolenia

 • Podstawy pracy konsultanta telefonicznego
 • Rozmowa telefoniczna
 • Redagowanie pism
 • Korespondencja biurowa
 • Organizacja spotkań służbowych
 • Aplikacje do pracy zdalnej
 • Edytory tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne

Efekty kształcenia

 • zna zasady techniki biurowej: podział, rodzaje i zasady redagowania pism
 • zna główne zadania konsultanta telefonicznego
 • prowadzi rozmowę telefoniczną zgodnie z przyjętymi standardami
 • zna i stosuje zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
 • stosuje podstawowe zasady redagowania pism, sporządza dokumentację biurową, handlową itp.
 • korzysta z podstawowych funkcjonalności Excela
 • korzysta z podstawowych funkcji edytorów tekstu
 • obsługuje aplikacje do pracy zdalnej (zoom, teams, clickmeeting)

MS Excel – poziom podstawowy

Ilość godzin: 16

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi programu Excel na poziomie podstawowym

Prowadzący szkolenie: Marcin Michnowicz

Ramowy program:

 • Wprowadzenie do podstaw pracy z programem MS Excel – m.in. podstawowe definicje, techniki poruszania się po arkuszu w MS Excel, personalizacja interfejsu użytkownika, wprowadzanie danych do komórek oraz ich edycja
 • Formatowanie i wstawianie obiektów
 • Tworzenie wykresów
 • Korzystanie z formuł i funkcji w programie MS Excel – m.in./ podstawowe operacje matematyczne i analityczne m.in. z funkcjami MIN, MAX, SUMA, ŚREDNIA, ILOCZYN, JEŻELI, LICZ.JEŻELI oraz praca z procentami, funkcje DATA.RÓŻNICA, DZIŚ, TERAZ, Praca z tekstem – funkcje PODZIEL.TEKST, POLĄCZ.TEKSTY, LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE, Z.WIELKIEJ.LITERY
 • Praca z tabelami (bazami danych) w programie MS Excel

Efekty kształcenia

 • zna podstawy pracy z tabelami przestawnymi
 • poprawnie wprowadzanie danych i ich edycja
 • korzysta z funkcji i formuł ułatwiających wyodrębnianie danych
 • tworzy wykresy do prezentacji danych
 • przygotowuje arkusz Excela do druku

MS Excel – poziom średnio zaawansowany

Ilość godzin: 16

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi programu Excel na poziomie średnio zaawansowanym

Prowadzący szkolenie: Marcin Michnowicz

Ramowy program:

 • Formatowanie w programie MS Excel
 • Poprawność danych w arkuszach
 • Korzystanie z formuł i funkcji w programie MS Excel – m.in. funkcja daty i czasu (TERAZ, DZIEŃ.TYG, MIESIĄC) matematycznych (ZAOKR, SUMA.JEŻELI), logicznych (LUB, ORAZ), wyszukiwania i adresu (X.WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO), tekstowych (FRAGMENT.TEKSTU, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY) oraz statystycznych (WYST.NAJCZĘŚĆIEJ, LICZ.WARUNKI, MIN.K, MAX.K), funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE
 • Praca z bazami danych
 • Tabele przestawne
 • Wykresy – m.in. zarządzanie seriami danych w wykresach, tworzenie i modyfikacja wykresów 3D, konfiguracja wykresów z dwiema osiami wartości.

Efekty kształcenia:

 • sprawdza poprawności danych w arkuszu
 • zabezpiecza dane w arkuszach i skoroszytach
 • wyróżnia komórki zawierające ważne dane
 • stosuje złożone formuły
 • potrafi dodawać komentarze i notatki do komórek
 • tworzy podsumowania danych i wykresów w tabelach przestawnych
 • organizuje i sortuje informacje w bazach danych
 • tworzy konspekty

LibreOffice Writer – poziom podstawowy

Ilość godzin: 16

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi programu LibreOffice Writer na poziomie podstawowym

Prowadzący szkolenie: Marcin Michnowicz

Ramowy program:

 • Zapoznanie z programem
 • Wprowadzanie i edycja tekstu
 • Formatowanie tekstu
 • Formatowanie dokumentu
 • Wstawianie obiektów
 • Tworzenie tabel
 • Drukowanie dokumentów programu

Efekty kształcenia:

 • wprowadza tekst do dokumentu
 • sprawdza poprawność pisowni i gramatyki
 • edycja tekstu i formatowanie
 • wstawianie obiektów do dokumentu
 • dostosowywanie ustawień drukowania dokumentu

LibreOffice Writer – poziom średnio zaawansowany

Ilość godzin: 16

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi programu LibreOffice Writer na poziomie średnio zaawansowanym

Prowadzący szkolenie: Marcin Michnowicz

Ramowy program:

 • Powtórzenie podstaw obsługi programu
 • Edycja i formatowanie tekstu dokumentu
 • Tabele– m.in. metody sortowania danych w tabeli, podstawowe obliczenia matematyczne w tabelach, formaty liczbowe.
 • Wstawianie grafiki
 • Korespondencja seryjna
 • Zarządzanie plikami
 • Drukowanie dokumentu programu

Efekty kształcenia:

 • zna zasady zarządzania i ochroną plików
 • formatuje dokumentu
 • wstawia równania matematyczne do dokumentu
 • wstawia i modyfikuje grafiki Fontwork
 • tworzy korespondencję seryjną
 • drukuje wybrane części dokumentu, stron dokumentu w określonej kolejności

MS Word - poziom podstawowy

Ilość godzin: 16

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi programu MS Word na poziomie podstawowym

Prowadzący szkolenie: Marcin Michnowicz

Ramowy program:

 • Zapoznanie z programem MS Word
 • Obsługa plików
 • Edytowanie tekstu
 • Formatowanie tekstu
 • Formatowanie dokumentu
 • Tworzenie korespondencji seryjnej – podstawowe informacje
 • Wstawianie obiektów
 • Tworzenie tabel w programie

Efekty kształcenia:

 • poprawnie wprowadza tekst do dokumentu
 • wykorzystuje szablony do szybkiego tworzenia dokumentów
 • edytuje i poprawnie formatuje tekst
 • wstawia obrazy oraz diagramy do dokumentu
 • tworzy i zarządza tabelami
 • tworzy wizytówki i etykiety oraz adresuje koperty
 • drukuje wybrane zakresy dokumentu

MS Word – poziom średnio zaawansowany

Ilość godzin: 16

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi programu MS Word na poziomie średnio zaawansowanym

Prowadzący szkolenie: Marcin Michnowicz

Ramowy program:

 • Właściwości dokumentu
 • Edycja i formatowanie tekstu
 • Praca z tabelami i wykresami
 • Korespondencja seryjna
 • Drukowanie dokumentów
 • Zarządzanie plikami

Efekty kształcenia:

 • zarządzana plikami i stosuje ich ochronę
 • formatuje dokument
 • wstawia równania matematyczne do dokumentu
 • tworzy przypisy
 • zarządza korespondencją seryjną
 • sortuje dane w tabelach
 • wykonuje podstawowe obliczenia matematyczne w tabelach
 • tworzy podstawowe wykresy
 • drukuje wybrane zakresu i strony w określonej kolejności

Specjalista ds. e- commerce

Ilość godzin: 105

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania sklepu internetowego, stosowania marketingu internetowego

Prowadzący szkolenie: Marcin Michnowicz

Ramowy program:

 • E-handel – podstawowe pojęcia, zasady funkcjonowania – m.in. definicja, typologia i istota handlu elektronicznego, korzyści i defekty e-commerce, efekt ROPO
 • Prowadzenie i obsługa sklepu internetowego – m.in. Projektowanie wyglądu sklepu/ stron internetowych w systemie CMS, administracja sklepu internetowego- zarządzanie sklepem, użytkownikami, asortymentem, obsługa zamówień
 • Podstawy marketingu internetowego i obsługa klienta – m.in. marketing internetowy: social marketing, e-mailing, content marketing, marketing szeptany, wirusowy , remarketing, marketing afiliacyjny, landing page, SEO, SEM, AdWords, video marketing, itp., budowanie marki i lojalności w internecie: inbound marketing i e-branding, sprzedaż i obsługa klienta w sklepie internetowym)
 • Promocja sklepu internetowego – rozwiązania praktyczne – m.in. SEM i SEO, blogi i content marketing, marketing społecznościowy, działania marketingowe)

Efekty kształcenia:

 • zna podstawowe definicje z zakresu e-commerce
 • zna podstawowe pojęcia, zasady funkcjonowania, w tym: definicje, typologia i istota marketingu internetowego, korzyści i defekty
 • wskazuje różnice między marketingiem internetowym a tradycyjnym
 • zna rozwiązania praktyczne dotyczące promocji sklepu internetowego w tym SEO, SEM
 • posiada umiejętność tworzenia grafiki na potrzeby projektowania stron internetowych, edycji i obróbki zdjęć, projektowania i zamieszczania reklam
 • posiada umiejętność administracji sklepu internetowego, zarządzania sklepem, użytkownikami, asortymentem