Formy płatności:

  • osoby fizyczne, przed szkoleniem – płatność na wskazany numer konta lub płatnościami on-line (Przelewy24.pl),
  • osoby prawne, przed szkoleniem – na wskazany numer konta lub na podstawie przesłanej faktury przelewowej. W przypadku firm mających podpisane umowy o współpracy, firma może dokonać zapłaty za szkolenie po zrealizowaniu zajęć na podstawie faktury przelewowej.