NOTATKI

taniec flamenco
charakterystyka

EL BAILE FLAMENCO

Taniec Flamenco, w takiej formie którą podziwiamy współcześnie, krystalizował się w pierwszej połowie XIX wieku. Przechodził liczne przemiany, ale nawet dzisiaj nie jest to forma skostniała – taniec flamenco jest „żywy” i nieustannie rozwija się dzięki indywidualności poszczególnych wykonawców i kreatywności, którą ma wpisaną w charakter.

Elementy tańca flamenco to charakterystyczne ruchy ciała, rąk i stóp :

Ciało : dynamiczne zwroty – całego ciała lub tylko głowy; rozkołysane ruchy – w tym ruchy bioder w tańcu kobiecym; charakterystyczne „skręcone” pozycje, szczególnie widoczne w poszczególnych wersjach obrotów typowych dla tańca flamenco.

Ręce : braceos – czyli praca rąk obejmująca wszystkie podstawowe pozycje i ich liczne warianty; ruchy dłoni – w tańcu mężczyzn oszczędne, wykonywane raczej całą dłonią – w tańcu kobiet niezwykle dekoracyjne, złożone z ruchów poszczególnych palców.

Stopy : praca stóp to najbardziej charakterystyczny element tańca flamenco; zapateado – solowe popisy stepu tancerza flamenco; punteado – podkreślanie poszczególnymi uderzeniami warstwy muzycznej (gitary, śpiewu).

Wspaniałe zdjęcia prezentujące taniec flamenco w wykonaniu Eva la Yerbabuena dostępne tutaj.

Charakterystyka tańca flamenco :

Indywidualny : przede wszystkim jest to taniec solowy, chociaż nie wyklucza się możliwości tańczenia pary czy grupy – szczególnie w jego nowoczesnej wersji tzw. „Ballet Flamenco”.

Introwertyczny : podstawowym punktem wyjścia dla tańca flamenco jest świat wewnętrznych przeżyć i emocji.

Improwizowany : tancerz ma ogromną swobodę w dobieraniu elementów ruchu jak i sposobu wykonywania poszczególnych elementów oraz kompozycji tańca. Improwizacja dotyczy zarówno warstwy ruchowej, dramatycznej jak i muzycznej. Jedynym stałym elementem jest rytm oraz charakter wybranego palo (stylu, rodzaju pieśni).

Spontaniczny : zwłaszcza w swojej tradycyjnej wersji taniec flamenco jest spontaniczny, komponowany „na bieżąco”. Jednak nawet kiedy jest wcześniej ułożony i wykonywany w niezmienionej wersji- w wypadku profesjonalnych koncertów czy też teatru tańca -powinien być spontaniczny w swoim wyrazie. Wszelka rutyna jest zaprzeczeniem flamenco.

Synkretyczny : taniec flamenco, poczynając od źródeł w których brał swój początek, jest fuzją kultur (hiszpańskiej, indyjskiej, arabskiej, żydowskiej, latynoskiej itd.). Współcześnie wywierają na niego wpływ coraz to nowe elementy, takie jak muzyka jazz’owa, taniec nowoczesny, taniec klasyczny itd. Zjawisko to jest ściśle powiązane zarówno z kolebką tańca flamenco – Andaluzją, jak i z poszukiwaniami i rozwojem twórczym kolejnych pokoleń oraz pracą  wybitnych jednostek .

© Materiał zredagowała Małgorzata Matuszewska według informacji zawartych na stronie didactica del flamenco

 


Pages


Tags Cloud


Social Networking