Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W Fundacji Tradycji Transformacji Sztuki oraz w Teatrze Tańca NTF szanujemy Państwa prywatność. Ochrona  danych osobowych, których gromadzenie jest niezbędne do prawidłowego realizowania naszych celów, jest przez nas przestrzegana z należytą starannością. Z tego powodu, uwzględniając obowiązek poinformowania Państwa o tym, w jakim celu i w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane, prezentujemy nasza politykę prywatności.

Dokument zgodny z wymogami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych a także uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące przetwarzania i bezpieczeństwa waszych danych osobowych, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem fundacja@ntf.pl.

 

Ochrona danych osobowych gromadzonych przez Fundację Tradycji Transformacji Sztuki oraz w Teatr Tańca NTF


 • Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Matuszewska, członek Zarządu Fundacji Tradycji Transformacji Sztuki.
 • Przetwarzanie danych osobowych powiązane jest z realizacją warsztatów i kursów przez nas prowadzonych oraz projektów artystycznych. Gromadzenie danych  odbywa się w celach informacyjnych i marketingowych działalności Fundacji Tradycji Transformacji Sztuki oraz w Teatrze Tańca NTF.
 • Informujemy, że jeśli zgoda dotyczy usług oferowanych dziecku poniżej lat 16, zgodę wyraża jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny.
 • Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne – w szczególności podanie danych do kontaktu umożliwa nam  bieżące informowanie o wydarzeniach związanych z naszymi celami, informowaniu o bieżących aktualizacjach dotyczących wydarzeń, podanie imienia i nazwiska – prowadzenia list obecności.
  Dane pozyskiwane są w momencie zgłoszenia się przez uczestników wymienionych wydarzeń telefonicznie, mailowo oraz przy księgowaniu płatności dokonywanych przelewem na konto bankowe.
 • Dane osobowe przechowywane są przez okres realizacji celów, oraz przez czas realizacji obowiązków wynikających z regulacji księgowych i podatkowych, a ze względów bezpieczeństwa prawnego – do czasu przedawnienia roszczeń, przewidzianego przez przepisy prawa.
 • Dane osobowe przechowywane są  z uwzględnieniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwoarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, do których należą.
 • Państwa dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, usunięcie ich lub cofnięcie zgody o ich przetważaniu. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem fundacja@ntf.pl

W celu wdrożenia jak najlepszych praktyk związanych z Polityką Prywatności Małgorzata Matuszewska odbyła szkolenie "Jak stworzyć sprawny system zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji".


Pages


Tags Cloud


Social Networking