Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki

Warsztaty z technik teatralnych teatru Tadeusza Kantora CRICOT2 zostały zorganizowane przez Fundację Tradycji i Transformacji Sztuki przy współpracy partnerskiej Polskiego Ośrodka ASSISTEJ - Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich oraz Teatru Tańca NTF. W ramach warsztatów odbyło się 7 spotkań po 3h każde (w okresie od marca do czerwca 2010r.) z wieloletnim aktorem Teatru CRICOT2 Andrzejem Wełmińskim.

W warsztatch wzięło udział 10 słuchaczy Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich.

Spotkania miały charakter teoretyczny i praktyczny. Temamty opracowane w ramach spotkań składają się na trzy szerokie bloki zagadnień:

1. Etapy rozwoju i przeobrażeń Teatru CRICOT2

2. Kondycja aktora Teatru CRICOT2

3. Ćwiczenia praktyczne z technik aktorskich Teatru CRICOT2


Pages


Tags Cloud


Social Networking