Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki

 

 

UCZYNIĆ MOŻLIWYM NIEMOŻLIWE

W roku 2009 Fundacja rozpoczęła prace nad realizację Projektu Kantor 2010 -2015. Jedną z głównych idei Projektu jest UCZYNIĆ MOŻLIWYM NIEMOŻLIWE - budowa kładki / wieszaka do ubrań w Warszawie jako pomnik Tadeusza Kantora. W roku 2010 Fundacja odbyła, dzięki pomocy Centrum Komunikacji Społecznej, spotkanie na którym byli obecni przedstawiciele Miasta stołecznego Warszawy:

Pan Marek Piwowarski – Pełnomocnik ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły

Pani Ewa Czeszejko – Sochacka- Pełnomocnik ds. przygotowań m.st. Warszawy do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016

Pani Katarzyna Ratajczyk – Dyrektor Biura Promocji Miasta

Pani Renata Kaznowska - Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych

Pan Michał Trzciński – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

Pan Tomasz Gamdzyk – Naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Pan Marek Kraszewski – Dyrektor Biura Kultury

Pan Łukasz Pawłowski – Zastępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej

Pani Iwona Retko – Wydział Konsultacji i Dialogu Społecznego Centrum Komunikacji Społecznej

Na spotkaniu prezes Fundacji Małgorzata Matuszewska przedstawiła ideę realizacji kładki, która spotkała się z pozytywna reakcją zebranych. Pan Marek Piwowarski został Opiekunem Projektu w związku z decyzją o podjęcie próby realizacji kładki w Porcie Czerniakowskim w Warszawie. Fundacja prowadzi rozmowy ze spadkobiercą Tadeusza Kantora - Panią Dorotą Krakowską - mające na celu otrzymanie licencji na realizację Projektu. Prace nad Projektem trwają nieustannie od 2010 roku.


Pages


Tags Cloud


Social Networking