Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki

KANTOR 2010-2015

Od roku 2009 Fundacja prowadzi szereg działań związanych z propagowanie twórczości i myśli Tadeusza Kantora. Działania te zostały objete wspólną nazwą Projektu KANTOR 2010-2015 (daty stanawią klamrę pomiędzy 20′tą rocznicą śmierci a 100′tną rocznicą urodzin artysty).

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą urodzin Tadeusza Kantora ( w roku 2015), Fundacja przygotowała Priorytet  pt. „Infantki Tadeusza Kantora” , będący rozwinięciem idei podjętej w roku 2009. W ramach projektu Fundacja pragnie realizować cykl wydarzeń złożonych z:

- prezentacji spektaklu „Infantka … wedle Kantora” Teatru Tańca NTF

- wystawy prac plastycznych Andrzeja Wełmińskiego wykonanych na bazie zdjęć z zapisem spektaklu Tadeusza Kantora „Dziś są moje urodziny”

- wykładu „Od Mai do Infantki” poświęconego zależności i powiązaniom teatru Cricot2 z twórczością malarską dawnych mistrzów

- warsztatów teatralnych przedstawiających praktyki sceniczne teatru Cricot2 dla młodzieży wyższych szkół artystycznych.

 

 

 


Pages


Tags Cloud


Social Networking