CST Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

 

aktualne logo CST - lata 2017-2019

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie to ponad 70. artystów związanych z Warszawą. Pierwsze próby powstania stałego miejsca dla tańca miały miejsce w 1933 r. z inicjatywy Tatiany Wysockiej, przy współpracy artystek Teatru Wielkiego i kilku tancerek akrobatycznych. Mimo to przez kolejne dziesięciolecia takie miejsce nie powstało. Po przemianie ustrojowej w 1989 r. zaktywizowało się środowisko tańca współczesnego. Powstały m.in. takie festiwale jak Festiwalu Ciało/Umysł, Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji ROZDROŻE, Międzynarodowy Festiwal Teatru Tańca Zawirowania, Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Tańca SIC!, Festiwal Warsaw FLOW. Dzięki inicjatywnie środowiska tanecznego zarówno warszawskiego, jak i ogólnopolskiego został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Muzyki i Tańca, który obecnie prowadzi regularny projekt prezentacji spektakli i prowadzenia warsztatów w Teatrze Studio – Scena Tańca Studio. Począwszy od 2001 r. powstało wiele organizacji pozarządowych, które realizowały próby stworzenia stałego miejsca. Zostały zrealizowane takie jak projekty Warszawska Scena Tańca, Warszawska Platforma Tańca czy projekt pilotażowy Centrum Sztuki Tańca przeprowadzony w roku 2016. Wszystkie te działania doprowadziły do miejsca, w którym jesteśmy: przez  trzy kolejne lata taniec współczesny będzie miał swoją stałą siedzibę w Domu Kultury KADR pod nazwą Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. Dyrektorami CST będą Paulina Święcańska i Agata Życzkowska przy wsparciu 18. organizacji pozarządowych działających w Warszawie.

pierwsze logo CST - rok 2016

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie to projekt pilotażowy budowania stałego miejsca, związanego z tańcem współczesnym i sztukami pokrewnymi.

Od wielu lat warszawskie środowisko taneczne próbowało znaleźć miejsce dla tańca, gdzie regularnie mogłyby być prezentowane spektakle, performance, warsztaty, wykłady i dyskusje na temat tańca (Centralny Basen Artystyczny, Teatr IMKA, Teatr Studio, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski). Powstały owocne próby zrzeszenia środowiska tanecznego poprzez projekty: Warszawską Scenę Tańca oraz Warszawską Platformę Tańca, które były wspólną inicjatywą warszawskich tancerzy i choreografów (organizacji działających w ramach Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca w Warszawie – KDS). Powyższe działania były udaną próbą sprawdzenia środowiska przy realizacji projektów związanych z tańcem.

NTF Teatr Tańca Małgorzaty Matuszewskiej, a następnie Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki związane są z ideą  CST i KDS ds. Tańca od samogo początku. Biorą również udział w aktualnym programie pilotażowym EKSPRESJE

Kolejnym krokiem jest powstanie Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, w którym pokazy będą się odbywały kilka razy w miesiącu, warsztaty będą regularne. W miejscu tym będą się odbywać cykliczne wykłady, projekcje filmowe. Środowiska działające w ramach KDS ds. Tańca wykorzystując wiedzę i doświadczenie z dotychczasowej praktyki tanecznych NGO realizują pilotażowy projekt Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. Partnerem projektu jest Mazowiecki Instytut Kultury – MIK, który w 2016 r. udostępnił bezpłatnie przestrzeń na realizację tego programu.

W 2016 r. program przewiduje 8 wieczorów tanecznych i 32 warsztaty z różnych technik tańca oraz 8 projekcji filmowych i 8 multimedialnych prezentacji fotograficznych w okresie od września do grudnia 2016 r. pod nazwą EKSPRESJE. Po każdym wydarzeniu odbywać się będą rozmowy z publicznością. W ramach projektu przewidujemy wykład performatywny o charakterze choreologicznym, debatę podsumowującą działania, która będzie uwzględniać wizję i założenia wieloletniego funkcjonowania Centrum Sztuki Tańca w Warszawie od roku 2017.

W ramach EKSPRESJE  Małgorzata Matuszewska dnia6 listopada 2016 w godz. 10.00 -13.00 poprowadzi warsztaty dla dzieci pt. Hiszpańskie Rytmy zaś 9 grudnia 2016 zaprezentuje spektakl TT NTF Infantka  … wedle Kantora o godz.20.30


Related Posts: • CST Warszawa ... • FUNDACJA ... • Hiszpańskie Rytmy warsztaty dla dzieci w ramach CST ... • BOLERO FEEL - SIENTE BOLERO ... • Taniec Hiszpański dla dzieci ...

About